Nói tiếng Anh như người bản địa: Cách phát âm kết thúc

Nói tiếng Anh như người bản địa: Cách phát âm kết thúc

Phát âm kết thúc bằng tiếng Anh Một trong những sai lầm phổ biến nhất được thực hiện bởi sinh viên học tiếng Anh như là một ...

Bán thêm với Bán hàng Cơ bản Tiếng Anh

Bán thêm với Bán hàng Cơ bản Tiếng Anh

Bạn có cần học tiếng Anh kinh doanh tốt hơn cho một vị trí bán hàng không? Bạn có phải là nhân viên bán hàng, người quản lý bán hàng hay ...