Học tiếng Anh thương mại: Một số ví dụ về thành ngữ nghiệp vụ

Học tiếng Anh thương mại: Một số ví dụ về thành ngữ nghiệp vụ

Xin chào! Chúng tôi có nhiều điều thú vị đang diễn ra tại Trường Anh ngữ Chuyên nghiệp trong tuần qua. Chúng tôi có hai tiếng Anh sắp tới ...

Dưới đây là một số điều đã học được trong một bài học tiếng Anh thương mại đầu tiên ngày hôm nay

Dưới đây là một số điều đã học được trong một bài học tiếng Anh thương mại đầu tiên ngày hôm nay

Nếu những thành ngữ và biểu thức tiếng Anh kinh doanh này trông giống như thứ bạn muốn học thì hãy đăng ký ...

Idioms và Biểu thức Kinh doanh #1